Svenska drömmar

Vi på ATG har jobbat med att förverkliga drömmar i mer än 40 år. Vi delar ut miljonvinster till privatpersoner och startar projekt genom Drömfonden. Men framför allt jobbar vi för att sprida drömmarna som inspirationskälla och för att alla ska få fortsätta drömma. För vad händer om vi slutar drömma? Ingenting - det är det som är problemet. Drömmar är vår kompass och utan dem tappar vi vår riktning. Därför lanserar vi också den här rapporten. Utan drömmar stannar Sverige.

Läs rapporten
Ett urval av resultatet

Vad är drömmar?

Det finns i huvudsak två typer av drömmar – drömmar om natten och drömmar som mål, drivkraft och vision. Den här undersökningen fokuserar på den senare.

Vilken betydelse har drömmar?

Tre av fyra tycker att drömmar är en viktig drivkraft i livet, och beskriver en tillvaro utan drömmar som deprimerande och stillastående. De som inte tycker att drömmar är viktiga menar att drömmar sällan slår in och är rädda för besvikelse.

Hur föds drömmar?

En dröm börjar där en tidigare dröm tar slut. Den föds, utvecklas och formas beroende på vad som händer i livet. Många yngre påverkas också av devisen att man aldrig ska vara nöjd, vilket leder till en lång drömlista. Man ska lyckas, göra karriär, resa, ha bra relationer, ha en egen lägenhet och allt det andra.

Vad drömmer svenskarna om?

Svenskarnas tre vanligaste drömmar är att leva ett långt och hälsosamt liv, att vara lycklig och att vinna pengar. Drömmarna skiljer sig dock beroende på kön, ålder och var i livet man befinner sig. De mellan 18–29 år drömmer om karriär och kärlek, medan de över 30 år drömmer om att jobba mindre. Äldre personer tenderar att ha färre och mer blygsamma drömmar.

Hur uppnår man en dröm?

Tre av fyra menar att det viktigaste för att uppnå en dröm är uthållighet och mer än en femtedel menar att det handlar om tillfälligheter och tur. En annan faktor som anses vara viktig är pengar, då det ger bättre förutsättningar att nå en dröm.

Svenska drömmar

Ett urval av resultatet

Detta är ett urval av resultatet av studien med Novus över svenskarnas syn på drömmar. Välj en fråga och ett filter för att se de fyra vanligaste svaren för respektive kategori.

För en mer komplett överblick, läs gärna hela rapporten.

En av tio tänker på kakor när de hör ordet drömmar.

Nio av tio kvinnor och högutbildade tycker det är ganska eller mycket viktigt att ha drömmar.

De tre vanligaste drömmarna är att leva ett långt och hälsosamt liv, att vara lycklig och att vinna pengar.

En av fyra tror att uthållighet krävs för att lyckas uppnå en dröm.

De som inte tycker att drömmar är viktiga menar att drömmar sällan slår in och att de är rädda för besvikelse.

Svenska drömmar

Om rapporten

ATG har tillsammans med Novus undersökt vad svenskarna drömmer om, och vilken betydelse drömmarna har i deras liv. Rapporten baseras på både djupintervjuer i fokusgrupper (med personer i åldrarna 26 till 74 år) samt en enkätundersökning med 1042 deltagare (i åldrarna 18 till 79 år). Resultatet är sammanställt i rapporten Svenska Drömmar.

Hexagon
Triangle
Circle
Svenska Drömmar Rapport
Läs hela rapporten (pdf)